Markförvärv

Vi på Carl Ek letar aktivt efter byggrätter för nyproduktion av parhus och radhus. Om det är råmark som kräver detaljplanearbete eller redan byggklar mark spelar ingen roll. Med flera års erfarenhet av bostadsutveckling har vi goda rutiner i processen kring markanvisningar. Vid behov bistår vi med vår egna planarkitekt och garanterar även exploateringskostnader m.m.

Mark och bebyggda fastigheter i bra bostadslägen med mycket goda kommunikationer och gott utbud av service, är av särskilt intresse.

Har du mark som du vill sälja eller bygga bostäder på, eller känner någon som har, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Har du några frågor eller vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss.