Att Köpa Nyproduktion

Processen

Att köpa en bostad av Carl Ek Fastigheter är en trygg affär varför samtliga moment i processen är kvalitetssäkrade. För att skapa transparens och klargöra eventuella frågetecken delar vi nedan med oss av de fundamentala delarna av din bostadsaffär. Kontakta oss om ni har ytterligare frågor eller funderingar.

 1. INTRESSEANMÄLAN

  Intresseanmälan till projekten görs via vår hemsida under respektive projektsida alternativt direkt via ansvarig mäklare. En intresseanmälan ger förtur till de som är tidigt ute och ger tillgång till försäljningsmaterial, ritningar etc.

 2. VIP-FÖRSÄLJNING & BOKNINGSAVTAL

  I förekommande fall erbjuds förhandsförsäljning med möjlighet till tecknande av bokningsavtal. I samband med bokningsavtalet erläggs en mindre handpenning.

 3. FÖRHANDSAVTAL

  När projektet kommit längre i processen och det börjar närma sig byggstart erbjuds köpare att teckna bindande förhandsavtal. I samband med tecknandet erläggs vanligtvis ca 5% av köpeskillingen i förskott.

 4. TECKNANDE AV UPPLÅTELSEAVTAL

  Några månader innan tillträde tecknas upplåtelseavtal. Då blir du som köpare formellt medlem i bostadsrättsföreningen.

 5. SLUTBESIKTNING

  Inför tillträdet genomförs en slutbesiktning av bostaden. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman.

 6. TILLTRÄDE & SLUTLIKVID

  Som köpare tilldelas du ett datum och tid för inflyttning. Inför tillträdet erläggs resterande del av köpeskillingen.

 7. GARANTIBESIKTNING

  Bostaden garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet är att undersöka och åtgärda eventuella brister som uppkommit under garantitiden. Garantibesiktningen är ett viktigt moment för att säkra din affär och bostad för framtiden.