Vårt Hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Hållbarhet är en avgörande del i vårt arbete och ambition om att bygga bostäder som kommer både människor och vår planet till gagn. Vi har ett helhetstänk från konstruktion till livsstil där våra bostäder utformas med höga krav på byggmaterial, energi- och miljöprestanda samt en design som underlättar för ett hållbart liv. Vi minimerar våra utsläpp och miljöpåverkan så mycket som bara möjligt.

Vårt hållbara agerande

Klimatkompensation

Vi fokuserar i första hand på att minimera mängden utsläpp och miljöpåverkan. Därefter kompenserar vi för utsläpp, för minimal påverkan. Sedan år 2020 klimatkompenserar vi för moderbolaget Carl Ek Fastigheters samtliga utsläpp.

Solpaneler & laddstolpar

Solpaneler erbjuds till de boende så att de delvis kan bli självförsörjande på el. Vi förbereder för laddstolpar för elbil till samtliga bostäder som även erbjuds som tillval för köparna.

Bibehålla natur

Vi minimerar ingrepp på den naturliga miljön genom att behålla träd och natur, minimera sprängning, bygga i souterräng och minimera mängden hårdgjorda. Vi använder oss exempelvis av ängsfrön i stället för vanliga gräsfrön och bygger sedumtak för att främja biologisk mångfald.  

Energieffektiva trähus 

Vi använder oss av trä som det primära byggnadsmaterialet. Trä är miljövänligt och dess egenskaper bidrar positivt till bl.a. ett bättre inomhusklimat. Vi använder oss endast av energieffektiva uppvärmningssystem samt vitvaror av hög kvalitet och låg energiförbrukning för ökad livslängd och minskad energiförbrukning. 

first slide

Klimatkompenserade bostäder

Vi fokuserar i första hand på att minimera mängden utsläpp och miljöpåverkan. Därefter kompenserar vi för resterande utsläpp, för minimal påverkan. Från och med 2020 är moderbolaget Carl Ek Fastigheter klimatkompenserat.