Hållbarhet

Vårt Hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en avgörande del i vårt arbete och ambition om att bygga bostäder som kommer både människor och vår planet till gagn. Vi har ett helhetstänk från konstruktion till livsstil där våra bostäder utformas med höga krav på byggmaterial, energi- och miljöprestanda samt en design som underlättar för ett hållbart liv. Vi minimerar våra utsläpp och miljöpåverkan så mycket som bara möjligt och planerar att klimatkompensera för samtliga utsläpp i alla våra pågående och framtida projekt.