Fastighetsförvärv i Nacka

Carl Ek Fastigheter förvärvar i Saltsjö-Boo, Nacka. Tillsammans med Hultman Vogt arkitekter planerar vi för uppförandet av 42 stycken bostäder i form av parhus och attefallshus till ett sammanlagt projektvärde om ca 350 MSEK. Parhusen kommer vara rymliga och erbjuda bland annat en stor takterrass, balkong och uteplats.

Vi har en tydlig genomgående miljöprofil i alla våra projekt och erbjuder energieffektiva hus i miljövänliga material samt erbjuder solceller, elbils-laddstolpar, bevarar träd och grönytor.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD, Carl Jedvall, Carl Ek Fastigheter +46 70 645 22 48 / carl@carlekfastigheter.se

Mer nyheter

se alla nyheter