Carl Ek klimatkompenserar alla kommande projekt

På Carl Ek Fastigheter strävar vi alltid efter att minska våra projekts klimatpåverkan, såväl vid byggnation som färdigställande.

Det första projektet vi klimatkompenserar för samtliga utsläpp är det pågående projektet Brf Fågelstigen i Nacka, Saltsjö-Boo. Alla kommande utvecklingsprojekt är planerade att vara klimatkompenserade för att upplysa om den klimatpåverkan byggnader och infrastruktur står för i världen.

Vi har alltid haft en tydlig genomgående miljöprofil i alla våra projekt och erbjudit energieffektiva hus i miljövänliga material samt erbjuder solceller, elbils-laddstolpar, bevarar träd och grönytor.

Mer nyheter

se alla nyheter