Fastighetsförvärv i Haninge

Carl Ek Fastigheter förvärvar i Vega, Haninge. I det nybyggda och mysiga Vega i Haninge planerar vi nu för uppförandet av 63 stycken bostäder i form av parhus. Här utvecklas hållbara och klimatkompenserade småhus med fokus på parhus till ett sammanlagt projektvärde om ca 400 MSEK.

Vi har en tydlig genomgående miljöprofil i alla våra projekt och erbjuder energieffektiva hus i miljövänliga material samt erbjuder solceller, elbils-laddstolpar, bevarar träd och grönytor.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD, Carl Jedvall, Carl Ek Fastigheter +46 70 645 22 48 / carl@carlekfastigheter.se

Mer nyheter

se alla nyheter